Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Efekty projektu

Dzielimy się wiedzą, w tym miejscu publikujemy materiały, które można wykorzystać na zajęciach. Materiały zostały przygotowane przez uczestników projektu.

 1. Ćwiczenie na lekcję biologii dwujęzycznej:

 https://learningapps.org/display?v=pwbikof7j21

 1. Link do webquestu:

https://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=en&url=https://multidict.net/clilstore/page.php?id=8258{and}hl=en

 1. Ćwiczenie na lekcję historii dwujęzycznej:

https://learningapps.org/display?v=pqjpdvqik21

 1. Link do webquestu do wykorzystania na lekcji fizyki dwujęzycznej;

https://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=en&url=https://multidict.net/clilstore/page.php?id=8270{and}user=Bartlosrem{and}hl=en

 1. Gra Kahoot – czasowniki frazowe poziom A2

https://create.kahoot.it/share/phrasal-verbs-level-a2/7935268c-704b-40b2-a8a5-1d429671b526

 1. Ćwiczenie do podręcznika Password 3 Unit 9

https://learningapps.org/display?v=pe4edvunn20

7. https://learningapps.org/9180903

8. https://learningapps.org/9043837

Autor: M. Sokołowska-Nowak 

Odczyn roztworu, pH.

Scenariusz lekcji chemii w klasie I liceum z korelacją międzyprzedmiotową

(chemia i język angielski).

W ramach podjęcia tematu korelacji międzyprzedmiotowej należy nawiązać współpracę z nauczycielem języka angielskiego w celu przygotowania lekcji, na której uczniowie mieliby okazję do praktycznego zastosowania języka angielskiego podczas lekcji chemii.

         Temat lekcji: Badanie odczynu różnych związków chemicznych (np:

wodorowęglanu sodu, kwas cytrynowy, amoniak, kwas octowy) za pomocą wskaźników.

Przed przystąpieniem do wykonania doświadczenia nauczyciel chemii powtarza z uczniami definicje dysocjacji i hydrolizy na przykładzie zachowania się w roztworach wodnych znanych substancji, a nauczyciel języka angielskiego wprowadza angielskie nazwy tych związków i wspólnie z uczniami przeczyta definicje dysocjacji i hydrolizy (angielskie nazwy i definicje, przygotowane wcześniej, należy przyczepić na specjalnej tablicy).

Nazwy ćwiczone podczas zajęć:

 

Tablica

wskaźnik

probówka

wodorowęglan sodu

kwas octowy

kwas cytrynowy

tlenek węgla (IV)

jon

dysocjacja

hydroliza

roztwór

rozpuszczalnik

substancja rozpuszczona

rozpuszczalny

rozpuścić

amoniak

anion wodorotlenkowy

kation wodorowy

kwas

zasada

obojętny

jonizacja

octan sodu

lakmus

fenoloftaleina

oranż metylowy

 

Indicator

Test tube

Sodium bicarbonate

Ethanoic acid, (vinegar)/acetic acid

Citric acid

Carbon dioxide

Ion

Dissociation

Hydrolysis

Solution

Solvent

Solute

Soluble

Dissolve

Ammonia

Hydroxyl group OH-

Hydrogen ion H+

Acid

Alkali

Neutral

Ionization

Sodium acetate

Litmus

Phenolphtaleine

Methyl orange

Następnie nauczyciel chemii zadaje pytanie: jak można sprawdzić odczyn roztworów wodnych? Uczniowie wymieniają znane wskaźniki: lakmus, fenoloftaleina oraz oranż metylowy.

Zadaniem nauczyciela języka angielskiego jest pokazanie uczniom tablicy, gdzie są zapisane nazwy angielskie tych wskaźników oraz kolorami zaznaczone ich barwy w zależności od odczynu roztworu a także poprawne ich odczytanie.

Uczniowie powtarzają je, po czym samodzielnie już używają angielskich nazw wskaźników, korzystając z tabeli 1.

         Kolejnym krokiem jest rozdanie uczniom instrukcji do doświadczeń,                    w języku polskim na jednej stronie i w języku angielskim na drugiej stronie. Instrukcja jest zredagowana w formie prostych poleceń, aby uczniowie mieli okazję do powtórzenia trybu rozkazującego (uczniowie pracują                                            w czteroosobowych grupach).

 

 1. Pour 5 cm3 of water into four labeled test tubes.
 2. Add alittle amount of sodium bicarbonate to the first test tube e and shake the tub e with round movement for mixing.
 3. Add a few cm3 of vinegar (ethanoic acid) to the second tube.

 

Tabelka 1.

Odczyn

pH level

Oranż metylowy

Methyl orange

Fenoloftaleina

phenolphtalein

Lakmus

litmus

Kwas

acid

red transparent red
Obojętny

neutral

orange transparent purple
Zasadowy

alkaline

yellow

 

pink blue

 

 1. Add a little amount of citric acid to the third test tube and shake the tube with round movement for mixing.
 2. Add a few cm3 of ammonia to the fourth test tube.
 3. Add a few drops of methyl orange to each test tube to check pH levels.

 

Przed wykonaniem doświadczenia uczniowie otrzymują materiały uzupełniające w formie 2, w którą mają wpisać wyniki obserwacji przeprowadzonych doświadczeń.

 

W zeszytach od chemii uczniowie rysują probówki i kredkami zaznaczają kolor w każdej z nich; następnie zapisują wyniki obserwacji w tabelkach.

Tabela 2.

tube substances colour pH level
1 Sodium bicarbonate + methyl orange yellow alkaline
2 Ethanoic acid + methyl orange red acidic
3 Citric acid + methyl orange red acidic
4 Ammonia + methyl orange yellow alkaline

 

Jako pracę domową z chemii uczniowie otrzymają zadanie do wyjaśnienia, dlaczego na jednych łąkach czerwienią się maki, a na innych wśród chwastów rośnie szczaw oraz gdzie ma zastosowanie w życiu codziennym skala pH.

Praca domowa z języka angielskiego polega na uzupełnieniu przygotowanego wcześniej tekstu.

Chemical experiment

         We added a few drops of methyl orange to test tube 2. It changed its colour into………………….. . Then we did the same with test tube 2. It changed its colour into ………………………. . After that we mixed………….

of methyl orange with the contents ot test tube3. It changed its colour into ………… . Finally we ………… the same portion of ………. to test tube 4.                  It changed its colour …………………. .

 Conclusion I

   The chemical substances which …………. in water and the products are ………… changed methyl orange colour from orange into yellow.

  The chemical  substances which ……….. in water and the products are ………….. changed methyl orange colour from orange into red.

 

 

  Po lekcji powinien odbyć się krótki warsztat metodyczny, podczas którego należy omówić szczegółowo cele lekcji, czyli jakie umiejętności językowe                      i przedmiotowe uczniowie mieli okazje ćwiczyć.

  Ostatnim punktem warsztatów powinna być dyskusja, w czasie której nauczyciele mieliby okazję wymienić uwagi i spostrzeżenia dotyczące tej formy zajęć. Takie praktyczne zastosowanie języka angielskiego wzbogaci słownictwo angielskie uczniów oraz zachęci do studiowania chemii. Nazwy chemiczne                   w języku angielskim nie różnią się bardzo od nazw w języku polskim.

 Literatura:

1.B.Górska , I. Osińska, Badanie odczynów różnych związków chemicznych za pomocą wskaźników. Korelacja międzyprzedmiotowa na lekcji chemii, Chemia w Szkole 3/2002, WSiP,  Warszawa 2002.