Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

LNU

Od początku listopada LO bierze udział w projekcie  „Nasza Szkoła Programuje”. W ramach tego projektu uzyskaliśmy dostęp do platformy Ligi Niezwykłych Umysłów (LNU) – The League of Extraordinary Minds, która umożliwia samodzielną naukę programowania. W ramach LNU szkoła posiada 1000 licencji mamy dostęp między innymi do:

  • C++ Level 1
  • SQL Level 1
  • SQL Level 2
  • Python Level 1
  • Python Level 2
  • Krótkie wprowadzenie do Javy
  • Python dla szkół
  • Podstawy cyberbezpieczeństwa.

Aby otrzymać licencję zgłoś się do nauczyciela informatyki, który przekaże listę do szkolnego administratora IT