Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wyniki matury – poziom rozszerzony

14 lipca 2016

Przedstawiamy średnie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym naszych uczniów.

j.pol.

j.ang.

mat.

fiz.

biol.

chem.

geo.

hist.

wos

56,2

63,7

35,5

41,2

39,8

48,7

51,6

53,4

34,5

LO Śrem

55,4

53,5

26,2

40,6

34

37,3

37,6

41,3

22,8

województwo

52,1

47,3

20,2

39

26,1

46

36,5

39,5

16

powiat

55,1

59,8

35,9

44,2

35,8

40,1

42,3

43,7

27,8

licea województwo