Kontakt do nas

Stowarzyszenie Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
ul.Poznańska 11, 63-100 Śrem
tel. 61 28 100 24

konto: Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka
nr: 18 9084 0003 0010 0683 2000 0001
dla obcokrajowców: kod GBWCPLPP, PL 18 9084 0003 0010 0683 2000 0001
Prezes Zarządu Gabriela Wasielewska
tel: 603 152 118
mail: gabi@interpress.pl

Zaproszenie na na Walne Zebranie

Koleżanki, Koledzy
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

Śrem, dnia 27 lutego 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie zwołuje na dzień 14 marca br. na godz. 17.00 w auli Liceum Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Wybitny Absolwent.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu składki członkowskiej.
 8. Informacja Zarządu o działaniach w okresie kadencji 2013-2016.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia ze statutowym obowiązkiem odbycia posiedzenia do 30 kwietnia każdego roku. Walne m.in. ocenia działalność władz Stowarzyszenia za miniony rok i uchwala program na kolejny. W bieżącym roku kończy się 3-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i dokonamy wyboru nowych władz.

Ponadto zbliża się kolejna – 158 rocznica powstania naszej Szkoły i zgodnie z zapowiedzią chcemy poszerzyć otwartą w 2013 roku Galerię Wybitnych Absolwentów o kolejną znamienitą postać, a nadanie tytułu Wybitny Absolwent jest kompetencją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku quorum będziemy obradować w II terminie o godz. 17.30.

Z materiałami na Walne można zapoznać się w sekretariacie Liceum, w formie elektronicznej  na stronie www.losrem.pl zakładka STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW.

Zapraszamy serdecznie!

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO

Otwarcie galerii

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!

W dniu jubileuszu 155-lecia śremskiej Alma Mater, 8 kwietnia 2013 roku, otwieramy Galerię Wybitnych Absolwentów. Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego chcąc pokazać jak wiele znamienitych postaci było uczniami tej szkoły. Na inaugurację wybrano najstarszy okres z jej długoletniej historii: od pierwszej matury w 1866 roku do końca XIX wieku.
Z tego grona przeszło 300 maturzystów decyzją Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Tytuł Wybitny Absolwent otrzymali:

prof. dr Antoni Kalina absolwent z 1867 roku,

ks. Piotr Wawrzyniak absolwent z 1867 roku,

dr Ludwik Mycielski absolwent z 1873 roku,

prof. dr Heliodor Święcicki absolwent z 1873 roku,

prof. dr Eugen Mittwoch absolwent z 1894 roku,

prof. dr Kazimierz Idaszewski absolwent z 1898 roku.

Ich pobyt w murach szkoły utrwalamy umieszczeniem biogramów na ścianach korytarzy i imiennych medalionów w chodniku, którym codziennie do niej zmierzali. W ten symboliczny sposób będą trwale obecni w życiu szkoły i śremskiej społeczności, dając poczucie dumy ze wspólnych korzeni. Dzięki Nim młodzi śremianie mają do kogo równać.

Galerię wsparli finansowo: Powiat Śremski, Gmina Śrem, Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka, Intermarche, “Społem” PSS, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań oraz anonimowy absolwent z 1959 roku.

Projekt medali, tablic pamiątkowych oraz publikacji podarował Tadeusz Wełyczko artysta plastyk, absolwent z 1978 roku.

Prosimy przyjąć serdeczne podziękowania.

Śremska Alma Mater szczyci się liczną grupą wybitnych postaci z niepodważalnym dorobkiem w różnych dziedzinach nauki, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Z okazji kolejnych jubileuszy chcemy więc poszerzać Galerię o następne sylwetki Wybitnych Absolwentów. Nadal też liczymy na hojność instytucji i absolwentów w promowaniu najlepszych z nas.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO

Śrem, dnia 8 kwietnia 2013 roku

ks. Piotr Wawrzyniak

ks. Piotr Wawrzyniak

1849-1910

duchowny, społecznik, patron spółek zarobkowych,

absolwent Gimnazjum w Śremie z 1867 roku.

(więcej…)

dr Ludwik Mycielski

dr Ludwik Mycielski

1854-1926

poseł, działacz społeczny i gospodarczy,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1873 roku. (więcej…)

prof. dr Heliodor Święcicki

prof. dr Heliodor Święcicki

1854-1923

lekarz medycyny, naukowiec,
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego,
absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1873 roku. (więcej…)

prof. dr Eugen Mittwoch

prof. dr Eugen  Mittwoch

1876 – 1942

orientalista, filolog,

badacz języków klasycznych Bliskiego Wschodu,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1894 roku. (więcej…)

Oscar Callier

Oscar  Callier

1846 – 1929

filolog, nauczyciel gimnazjalny i uniwersytecki, autor słowników

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie w 1869 roku