Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2019

– projekt –

Załącznik do uchwały nr 4/2019

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2019

 

STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

 

PROGRAM

W roku 2019 planuje się kontynuowanie działań mających na celu integrowanie środowiska absolwentów szkoły, promocję osiągnięć absolwentów i uczniów poprzez:

 1. Organizację zjazdu z okazji jubileuszu 50-lecia zdania matury w części dotyczącej spotkania w szkole (zgodnie z przyjętym scenariuszem):
 • informacja o Stowarzyszeniu,
 • wspomnienie matury 1968 roku i porównanie z nową maturą,
 • wykonanie i wręczanie certyfikatów okolicznościowych,
 • ogłoszenie i uhonorowanie najlepszego świadectwa dojrzałości 1969 roku.
 1. Wyróżnianie najlepszych:
 • wybór oraz nadanie tytułu „Maturzysta Roku 2019”. Wręczenie certyfikatu i pióra z wygrawerowanym tytułem oraz nagrody ufundowanej przez Profesora T. Malińskiego odbędzie się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 • Nagroda Stowarzyszenia dla ucznia/absolwenta na Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong’ 2019
 • Poszerzenie Galerii „Wybitnych Absolwentów” – o ks. dr Edmunda Majkowskiego, absolwenta z 1912 roku:
 1. przygotowanie i zamontowanie medalionu i tablicy z biogramem,
 2. wydanie kolejnego zeszytu do publikacji „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 3. zapoznanie uczniów i absolwentów z osiągnięciami ks. Majkowskiego
 4. współorganizacja jubileuszu 161 lat szkoły i ceremoniał wprowadzenia do Galerii.
 5. Prezentacja pasji, talentów i dokonań absolwentów czyli Salon Absolwenta.

 

Ponadto Stowarzyszenie czynnie będzie uczestniczyć w życiu szkoły poprzez:

 1. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz działaniach pod nazwą  „Przystanek LO” i dokonaniach absolwentów.
 2. Pomoc w upiększaniu budynku i otoczenia szkoły.
 3. Wspieranie działań innych podmiotów na rzecz szkoły, absolwentów i regionu.

 

Ważnym zadaniem jest pozyskanie członków zwyczajnych oraz wspierających i realizacja wskazanych przez nich działań oraz poprawa terminowości płacenia składek.

Planuje się odnowienie zakładki Stowarzyszenia na stronie LO, oraz promocja Stowarzyszenia w miejscowych mediach,.

 

 1.  

BUDŻET NA 2019 ROK

                               

Na rok 2019 planuje się wpływy w wysokości                                                        5.600,00

 • odsetki od lokaty środków 100,00
 • składki członkowskie 500,00

Na planowaną działalność w roku 2019 planuje się wydatki w wysokości          5.450,00

 • Galeria Wybitnych Absolwentów 000,00
 • Maturzysta Roku 2016 (250+1500 nagroda) 800,00
 • Salon Absolwenta, Absolwent z pasją 150,00
 • nagroda Stowarzyszenia na Śremsongu’2018 100,00
 • przesyłki, materiały biurowe, ksero, koszty bankowe 200,00
 • koszty organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych, kwiaty 200,00

 

Ponadto Zarząd podejmie działania pozyskania dodatkowych środków oraz członków wspierających dodatkowe formy działania m.in.: programy indywidualnego nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych lub utalentowanych artystycznie, doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej i wyposażenia pracowni szkolnych, renowacja dokumentów archiwalnych, renowacja schodów wejściowych itp.