Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU -KADENCJA

SPRAWOZDANIE

ZARZĄD – KADENCJA 2016 – 2019

 

14 marca 2016 roku Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LO wybrało pięcioosobowy zarząd, który ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu 24 marca 2016 roku:

Prezes Stowarzyszenia – Gabriela Wasielewska,

Zastępca prezesa – Anna Springer,

Sekretarz – Anna Zdziechowska,

Skarbnik – Ewa Wańska,

Członkowie : Magdalena Płociennik i Maria Szczepaniak.

 

Zarząd odbył 13 posiedzeń podejmując działania w sprawach organizacyjnych, członkowskich i realizując uchwalone przez Walne roczne programy działania.

Stowarzyszenie liczy około 100 członków Zwyczajnych i członka wspierającego, który rocznie przekazuje więcej środków od wpływów ze składek członkowskich. W trakcie kadencji pozyskano 18 nowych członków zwyczajnych, a 8 skreślono: 7 za dwuletnie i dłuższe zaległości w płaceniu składki i jednego w związku ze śmiercią. Zarząd zainicjował akcję pozyskiwania członków wspierających popartą przez prof. Tadeusza Malińskiego. Wysłane listy intencyjne pozostały jednak bez odpowiedzi. Terminowe płacenie składek oraz pozyskiwanie nowych członków to tematy wymagające skuteczniejszych rozwiązań.

 

W mijającej kadencji przypadł jubileusz 160.lecia szkoły. Zarząd uczestniczył w organizacji dwudniowych obchodów głównie zjazdu absolwentów oraz wprowadzenia do Galerii Wybitych Absolwentów prof. Tadeusza Malińskiego. Na potrzeby Galerii Wybitnych Absolwentów udało nam się pozyskać dodatkowo środki i wykonać: napis „Galeria Wybitnych Absolwentów” nad biogramami Wybitnych oraz wyłożyć chodnik przed wejściem granitowymi płytami na potrzeby montażu indywidualnych medalionów Wybitnych. Ponadto Gmina uznała zasadność naszej prośby i wymieniła lampy oświetleniowe przed budynkiem na pasujące do architektury zabudowy.

 

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja osiągnięć absolwentów i uczniów. Zadanie to realizowane było przez stałe działania:

 1. Od 2011 roku nadajemy tytuł Maturzysta Roku. Ceremoniał wręczenia pióra, z tytularnym grawerem, oraz certyfikatu odbywa się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 2015 roku „Maturzysta Roku” otrzymuje nagrodę pieniężną fundowaną przez Profesora Tadeusza Malińskiego.

 1. Od 2013 roku nadajemy tytuł Wybitny Absolwent i każdego roku w dniu jubileuszu powstania szkoły umieszczamy w Galerii Wybitnych Absolwentów, kolejnych Wybitnych. Aktualnie w Galerii umieszczonych jest 12 absolwentów.
 2. Od 2014 roku wręczamy na Śremsongu Nagrodę Stowarzyszenia dla uczestnika – ucznia lub absolwenta szkoły.
 3. W Salonie Absolwenta pokazujemy pasje i osiągnięcia absolwentów. W okolicach Dnia Kobiet (marzec) – spotkanie „Absolwentka z pasją”, a w okolicach Dnia Chłopaka (wrzesień/październik) – „Absolwent z pasją”.
 4. Zarząd złożył wniosek i udokumentował osiągnięcia ucznia III klasy LO Marcina Rozmiarka do Nagrody Młodych im. Witolda Hulewicza. 23 listopada w Warszawie Marcin Rozmiarek odebrał przyznaną mu przez kapitułę XXI edycji Nagrodę Młodych imienia Witolda Hulewicza.

 

Kolejnym zadaniem jest integracja absolwentów:

 1. Od 2011 roku organizujemy zjazdy kolejnych roczników z okazji 50-lecia zdania matury. Cieszy fakt, że od 2016 roku uczestniczą absolwenci Technikum Ekonomicznego, Szkoły, która funkcjonowała w naszym budynku do 1994 roku. W kolejnych zjazdach, w których Stowarzyszenie jest organizatorem dwugodzinnego spotkania w auli, uczestniczyło:
  1. 2016 r.– 58 w tym 10 absolwentów Technikum Ekonomicznego,
  2. – 88 , w tym 18 absolwentów Technikum Ekonomicznego,
  3. 2018 r.– 53 absolwentów w tym 16 TE.
 2. Współdziałanie ze szkołą realizujemy uczestnicząc w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych, w corocznych Zaduszkach Muzycznych, kolędowaniu oraz w projektach Przystanek LO, a przedstawiciele Zarządu w rozpoczęciu, pożegnaniu gimnazjalistów i maturzystów.

 

Na realizację działań Zarząd dysponował budżetem w wysokości:

 • 2016 rok – wpływy 4.744,00, wydatki 6.180,18
 • 2017 rok – wpływy 6.354,71, wydatki 4.305,62
 • 2018 rok – wpływy 6.325,85, wydatki 8.662,07

Ponadto:     

Od 2015 roku jesteśmy partnerem projektów regionalnych nieformalnej grupy, na które Stowarzyszenie otrzymuje dodatkowe środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

 • W 2016 roku – 5.000,00 na realizację projektu pt.: „Tu jest. Tu było…Tak się mówiło”
 • W 2017 roku – 4.600,00 zł na realizację projektu pt.: „Wystrojeni”
 • W 2018 roku – 5.000,00 na realizację projektu pt.: „Gwara na talerzu”.

 

Serdecznie dziękuję członkom Zarządu za oddaną i efektywną pracę w mijającej kadencji, a społeczności szkolnej i członkom Stowarzyszenia za współpracę i udział w realizowanych działaniach. 

 

Ponieważ Zarząd zakończył trzyletnią kadencję w imieniu ustępującego Zarządu zgłaszam chęć kandydowania 4 członków na kolejną kadencję:

 1. Magdalena Płociennik
 2. Anna Springer
 3. Maria Szczepaniak
 4. Gabriela Wasielewska

Ewa Wańska i Anna Zdziechowska nie wyraziły zgody na kandydowanie, ale zapewniły o dalszej chęci współpracy i pomocy. W imieniu członków Zarządu i nas wszystkich serdecznie dziękuję Ewie Wańskiej za 3 kadencje (9 lat) pracy w Zarządzie, w tym 2 jako skarbnik, i Pani Annie Zdziechowskiej za 2 kadencje (6 lat) na stanowisku sekretarza.

 

Prezes Zarządu                                                                                              11 kwietnia 2019 roku