Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Otwarcie galerii

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!

W dniu jubileuszu 155-lecia śremskiej Alma Mater, 8 kwietnia 2013 roku, otwieramy Galerię Wybitnych Absolwentów. Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego chcąc pokazać jak wiele znamienitych postaci było uczniami tej szkoły. Na inaugurację wybrano najstarszy okres z jej długoletniej historii: od pierwszej matury w 1866 roku do końca XIX wieku.
Z tego grona przeszło 300 maturzystów decyzją Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Tytuł Wybitny Absolwent otrzymali:

prof. dr Antoni Kalina absolwent z 1867 roku,

ks. Piotr Wawrzyniak absolwent z 1867 roku,

dr Ludwik Mycielski absolwent z 1873 roku,

prof. dr Heliodor Święcicki absolwent z 1873 roku,

prof. dr Eugen Mittwoch absolwent z 1894 roku,

prof. dr Kazimierz Idaszewski absolwent z 1898 roku.

Ich pobyt w murach szkoły utrwalamy umieszczeniem biogramów na ścianach korytarzy i imiennych medalionów w chodniku, którym codziennie do niej zmierzali. W ten symboliczny sposób będą trwale obecni w życiu szkoły i śremskiej społeczności, dając poczucie dumy ze wspólnych korzeni. Dzięki Nim młodzi śremianie mają do kogo równać.

Galerię wsparli finansowo: Powiat Śremski, Gmina Śrem, Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka, Intermarche, “Społem” PSS, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań oraz anonimowy absolwent z 1959 roku.

Projekt medali, tablic pamiątkowych oraz publikacji podarował Tadeusz Wełyczko artysta plastyk, absolwent z 1978 roku.

Prosimy przyjąć serdeczne podziękowania.

Śremska Alma Mater szczyci się liczną grupą wybitnych postaci z niepodważalnym dorobkiem w różnych dziedzinach nauki, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Z okazji kolejnych jubileuszy chcemy więc poszerzać Galerię o następne sylwetki Wybitnych Absolwentów. Nadal też liczymy na hojność instytucji i absolwentów w promowaniu najlepszych z nas.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO

Śrem, dnia 8 kwietnia 2013 roku