Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

prof. dr Antoni Kalina

prof. dr Antoni Kalina

1846-1906

językoznawca i slawista, rektor Uniwersytetu we Lwowie

absolwent Gimnazjum w Śremie z 1867 roku.

Maturę zdawał m.in. z wybitnym absolwentem
ks. Piotrem Wawrzyniakiem oraz Teofilem Ciesielskim,
późniejszym prof. botaniki. Wcześniej był uczniem gimnazjum
w Ostrowie Wielkopolskim, skąd został usunięty za nielegalną
w czasach zaborów działalność narodowo – patriotyczną.
Po maturze wybrał studia językoznawcze na uniwersytecie we Wrocławiu
i kontynuował je w Berlinie i Halle, gdzie uzyskał doktorat w 1872 r.
Zainteresowania językami słowiańskimi pogłębiał prowadząc badania
naukowe w Czechach, na Morawach, Słowacji, w Serbii i Hercegowinie.
W 1877 r. zamieszkał we Lwowie i z tym miastem związał swoją karierę
naukową. Po przedstawieniu i przyjęciu rozprawy habilitacyjnej
na Uniwersytecie Lwowskim, otrzymał na tej uczelni docenturę i pracę
wykładowcy gramatyki porównawczej języków słowiańskich.
W 1888 r. został prof. nadzwyczajnym, dwa lata później zwyczajnym
w katedrze slawistki i objął funkcję dziekana Wydziału Filologicznego.
W 1904 r. został wybrany rektorem uniwersytetu.
Należał do Akademii Umiejętności w Krakowie i Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prof. Antoni Kalina wniósł znaczący wkład
do polskiej nauki, swoim dorobkiem w dziedzinie lingwistyki i slawistyki.
Był autorem licznych publikacji i artykułów, w tym rozpraw,
które przyczyniły się do dalszego rozwoju badań nad językiem staropolskim.
Pracę naukową i wysokie funkcje uniwersyteckie pomyślnie łączył z działalnością społeczną.
Z jego inicjatywy powstało w 1895 r. we Lwowie Towarzystwo Ludoznawcze.
Był jego prezesem przez dziesięć lat i w tym czasie redagował
czasopismo ,,Lud“. Prezesował także Towarzystwu Nauczycieli
Szkół Wyższych. Założył lwowskie wydawnictwo i drukarnię ,,Polonia“.
Przez szereg lat wchodził w skład rady miasta Lwowa.
Udzielał się czynnie i wspierał organizacje charytatywne, gospodarcze, a także oświatowe.
Zmarł 3 V 1906 r. i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.