Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

prof. dr Eugen Mittwoch

prof. dr Eugen  Mittwoch

1876 – 1942

orientalista, filolog,

badacz języków klasycznych Bliskiego Wschodu,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1894 roku.

Urodził się w Śremie w rodzinie żydowskiego kupca.
Po maturze z woli rodziców miał zostać rabinem
i studiował w Żydowskim Seminarium Rabinicznym w Berlinie.
Zainteresował się jednak kulturą bliskowschodnią i dalsze studia
w tym kierunku odbył na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1899 r.
uzyskał doktorat, w sześć lat później habilitację.
Wykładał język staroetiopski na Uniwersytecie w Greiswaldzie,
a od 1915 r. z nominacją na prof. nadzwyczajnego rozpoczął pracę
na Wydziale Języków Wschodu Uniwersytetu w Berlinie.
Rozwinął tam studia semickich języków orientalnych i uruchomił
pierwszy na uniwersytetach niemieckich lektorat języka etiopskiego
i specjalistyczne studium kultury etiopskiej.
Należał do rzeczników bliskiej współpracy gospodarczej i handlowej
między Niemcami a Abisynią. Odbył studyjne podróże do Palestyny,
prowadząc na miejscu badania nad epigrafią języka hebrajskiego
oraz poszukiwania historycznych wpływów kultury żydowskiej
na literaturę i sztukę islamu.
Pomagał unowocześnić system szkolnictwa w Palestynie.
Wysoce ceniono, znany z licznych publikacji naukowych i wykładów
dorobek prof. Eugena Mittwocha w zakresie badań filologicznych
z kręgu języków klasycznych. Tym zasłużył sobie na miano jednego
z twórców nowoczesnych studiów orientalistycznych w Europie.
Współpracował także z organizacjami żydowskimi.
Należał do Stowarzyszenia Pomocy Żydów Niemieckich,
był prezesem Towarzystwa Promocji Studiów Żydowskich
oraz dyrektorem generalnym Centralnego Związku Obywateli
Niemieckich Wyznania Mojżeszowego.
Po przejęciu w Niemczech władzy przez nazistów, zrezygnował
w 1935 r. z pracy na Uniwersytecie Berlińskim. Przebywał we Francji
w czasie antyżydowskiej ,,nocy kryształowej” 1938 r. i z obawy
przed represjami do Niemiec już nie wrócił.
Wkrótce emigrował do Anglii. Jako wybitny specjalista i ekspert
od spraw arabskich został doradcą w Brytyjskim Ministerstwie Informacji.
Zmarł 8 XI 1942 r. w Londynie.