Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

prof. dr Heliodor Święcicki

prof. dr Heliodor Święcicki

1854-1923

lekarz medycyny, naukowiec,
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego,
absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1873 roku.

Młodość i lata szkolnej edukacji spędził w Śremie, gdzie ojciec
Tadeusz Święcicki był lekarzem. W gimnazjum uczył się od 1863 r. i działał
w tajnej organizacji uczniowskiej Towarzystwo Tomasza Zana.
Jako wybitnie zdolny uczeń zdał egzamin maturalny z wyróżnieniem
i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Wrocławiu.
Z dyplomem absolwenta medycyny i tytułem naukowym doktora został
w 1877 r. asystentem w Instytucie Fizjologii tej uczelni.
Specjalizując się w ginekologii i położnictwie, doskonalił wiedzę i umiejętności
praktyczne w klinikach niemieckich. Pracował jako lekarz w szpitalach
poznańskich. Zajmował się pracą naukowo-badawczą, a szczególnie
wprowadzaniem nowatorskich metod w leczeniu chorób kobiecych.
Był autorem publikacji z dziedziny ginekologii, fizjologii, organizacji opieki
zdrowotnej i higieny. Należał do pionierów nauki o powinnościach
i obowiązkach lekarskich, wyłożonych w pracy pt. ,,O estetyce w medycynie“.
W uznaniu dorobku naukowego otrzymał w 1912 r. tytuł profesora medycyny.
Uhonorowany został doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Poznańskiego oraz odznaczony francuską Legią Honorową.
Angażował się w działalność wielu organizacji i towarzystw krajowych, a także
zagranicznych. Przewodniczył Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk
i Towarzystwu Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego. Redagował ,,Roczniki”
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ,,Nowiny Lekarskie”.
Należał do Towarzystw Lekarskich w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Pradze.
Otaczał bezinteresowną opieką medyczną i materialną ludzi ubogich oraz
upośledzonych. Był znany z ofiarnej działalności społecznej i dobroczynnej.
W celu wspierania polskich uczonych i studentów założył Fundację ,,Nauka i Praca”.
Prof. Heliodor Święcicki położył historyczne zasługi w powołaniu i organizacji
Uniwersytetu Poznańskiego w 1919 r.
Pozycja naukowa, autorytet i wielki szacunek dla jego dokonań zadecydowały
o przyznaniu mu zaszczytnej funkcji pierwszego rektora uczelni.
Zmarł w Poznaniu 12 X 1923 r.
Prochy prof. Heliodora Święcickiego spoczywają w Krypcie Zasłużonych
Wielkopolan na poznańskiej ,,Skałce“, w podziemiach kościoła św. Wojciecha.