Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

prof. dr Kazimierz Idaszewski

prof. dr Kazimierz Idaszewski

1878-1965

inżynier elektromechanik,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1898 roku.

Urodził się niedaleko Śremu, we wsi Nochowo,
gdzie jego ojciec był nauczycielem.
Wyjątkowe zdolności i zainteresowania do nauk ścisłych
zadecydowały o tym, że po maturze w 1898 r. rozpoczął studia
na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki w Brunszwiku.
Tam też w 1903 r. uzyskał stopień dr inżyniera elektryka,
po czym pracował w swojej specjalności w berlińskiej firmie.
Od 1920 r. mianowany prof. nadzwyczajnym, wykładał w Szkole
Politechnicznej we Lwowie i kierował Katedrami: Pomiarów Elektrycznych
i Maszyn Elektrycznych oraz pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego.
W latach II wojny światowej był nauczycielem we Lwowie.
Po wyzwoleniu wrócił do pracy akademickiej obejmując w 1945 r.
już jako prof. zwyczajny, Katedrę Pomiarów i Maszyn Elektrycznych
Politechniki Śląskiej. Organizował również od podstaw Wydział
Mechaniczno-Elektryczny na Politechnice Wrocławskiej.
Profesorowi Kazimierzowi Idaszewskiemu powierzono wygłoszenie
wykładu inaugurującego działalność szkolnictwa wyższego
w polskim Wrocławiu. W badaniach naukowych skupiał się
na rozwiązywaniu problemów elektrochemii oraz budowy
i działania maszyn elektrycznych. Pisał skrypty, ogłaszał drukiem
rezultaty swoich badań, publikował artykuły w fachowych czasopismach.
Współredagował ,,Polski słownik elektryczny“.
Był mistrzem i naukowym przewodnikiem dla licznego grona
wypromowanych wychowanków.
Obowiązki dydaktyczne na uczelni i działalność naukowo-badawczą
wiązał z praktyczną współpracą z przemysłem elektrotechnicznym.
Jako wybitny specjalista był autorem wielu projektów, rozwiązań
i opinii technicznych dotyczących urządzeń i aparatury do pomiarów
elektrycznych. Dzielił się wiedzą i bogatym doświadczeniem uczestnicząc
w działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Długoletnią pracę zawodową zakończył w 1960 r.
Zmarł we Wrocławiu 14 I 1965 r., gdzie został pochowany.