Zastępstwa na środę, 14 czerwca 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  I gim B  A.Owczarczak- Forum Samorządów Gim.  A.Kubska cała klasa (kl. III gim A – projekt)
 2  Gr. I  A.Owczarczak  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 4  Gr. II  A.Owczarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 2  III gim B  A.Springer – Forum Samorządów Gimnazjalnych  J.Jankowiak (III gim A projekt)
 3  IIA  A.Springer  wolna
 4  IIA  A.Springer  wolna
 5  II Gim B  A.Springer  A.Dembska (projekt III gim A)
 6  I gim B  A.Springer Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 3  IC  K.Sarnowska –obow. Przewod.Rady Miejskiej  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  II Gim B  K.Sarnowska Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 5  III Gim B  K.Sarnowska  K.Wojciechowska (3 gim A –projekt)
 6  ID  K.Sarnowska  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 4  I Gim A  Ks.R.Pleszewa  K.Czapla (projekt III gim A)
 5  IID  Ks.R.Pleszewa  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 6  III Gim C  Ks.R.Pleszewa  M.Frąckowiak zamiast II gim B (3 gim A –projekt)
 7  II gim B  Ks.R.Pleszewa  Wolna, ale osoby, które mają lek.8 Biblioteka (A.Drwęska)
 1 i 2  IA  J.Łuczak   wolna
 3  IIC  J.Łuczak  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 4  III Gim B  J.Łuczak  Cała klasa M.Frąckowiak
 5  IIA  J.Łuczak  J.Skotarczak zamiast lek.2
 6 i 7  III gim B  J.Łuczak  wolna
 3  I Gim B  K.Piasecka   E.Nowak-Polska (III gim A projekt)
 4  III Gim A  K.Piasecka  Zajęcia projektowe (opieka A.Dembska)
 5  III Gim C  P.Snela – zastępstwo w innej klasie  A.Kubska cała klasa (III gim A – projekt)
       

Uwaga klasa II gim A – lek. 2 chemia z p. Kacprzak (zamiast j.hiszpańskiego i j. niemieckiego)

Klasa III gim A zaprezentuje efekt swojej pracy z projektem „Ciekawi amerykańscy prezydenci” według grafiku podanego w gablocie na parterze (dotyczy klas gimnazjum). Sale nr 7,9,10,12,14,23 są częściowo wyłączone z zajęć – numery sal zastępczych podane są w gablocie na parterze.

Rekrutacja 2017/2018

Zostań uczniem naszej szkoły! Srebrna Europejska Szkoła Praworządności RP 2017 roku