Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 18 października 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IIID A.Kubska  M.Tomczyk cała klasa, sala nr 33
3 i 4 Gr.IIIK A.Kubska A.Czubanowska cała klasa, sala nr 26
1 i 2 Gr.IIE A.Owczarczak wolna
3 i 4 IIIE A.Owczarczak Biblioteka (A.Drwęska)
4 ID K.Sarnowska  K.Kasprzyk (biologia),sala nr33
5 IB K.Sarnowska M.Sokołowska-Nowak-cała klasa zamiast lek. 2,sala nr 25,  lek. 2 M.Mroziewicz zamiast lek. 1, sala nr 25
1 i 2 Gr.IIE K.Wojciechowska wolna
3 i 4 Gr.IB K.Wojciechowska M.Bukowy cała klasa, sala nr 2
5 Gr.IIIH K.Wojciechowska A.Kubska cała klasa, sala nr 22
1 i 2 Gr.IIIB I.Wołowiec  J.Czeterbok cała klasa, sala nr 10
3 i 4 Gr.IIIG I.Wołowiec M.Tomczyk, sala nr 5
5 Gr.IID I.Wołowiec M.Tomczyk, sala nr 5
4 IID E.Kumor-Rybka M.Frąckowiak, sala nr 31
       
       

Pretesting: Uczniowie zgłoszeni na testy językowe przychodzą na godz. 8.00 do wyznaczonych sal (informacja na tablicy na piętrze szkoły i u nauczycielek języka angielskiego). Na egzamin należy zabrać: legitymację lub dokument ze zdjęciem, długopis, UWAGA! ołówek, można zabrać butelkę wody. Po sesji egzaminacyjnej, uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne do swoich klas. Jeżeli rezygnujesz z udziału w pretestingu, poinformuj z wyprzedzeniem nauczyciela, żeby osoba z listy rezerwowej mogła podejść do testu. 

Ze względu na Pretesting, wyznaczone zostały sale zastępcze (informacja w gablocie na parterze).