Zastępstwa na wtorek, 19 lutego 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIIE  A.Karczewska  wolna
 3  IB  A.Karczewska  M.Mroziewicz zamiast lek. 7
 4 i 5  IE  A.Karczewska  J.Łuczak cała klasa (matematyka)
 6  IIA  A.Karczewska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 1 i 2  IF  M.Roszak   wolna
 3  IC  M.Roszak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IIF  M.Roszak  IIA –świetlica s. 3 (H.Godlewska)

IIF –Biblioteka (E.Kumor-Rybka)

 1 i 2  IIIBE  M.Kociemba   wolna
 3   IBC  M.Kociemba  IC –świetlica s. 3 (H.Godlewska)

IB – M.Mroziewicz zamiast lek. 7

 4 i 5  ID  M.Kociemba  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  IIAF  M.Kociemba  IIA –świetlica s. 3 (H.Godlewska)

IIF –Biblioteka (E.Kumor-Rybka)

 8 i 9  IAF  M.Kociemba  wolna
 1 i 2  III kl. gr.N  E.Zdziechowska   wolna
 IE  J.Łuczak  wolna
 7 i 8  IIE  K.Grzesiak   wolna
 2  III gimB  K.Sarnowska   wolna
 3 i 4  Roz.kl.II  K.Sarnowska  Biblioteka (E.Kumor Rybka) – sala nr 9
 5  IIIC  K.Sarnowska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IA  K.Sarnowska  J.Łuczak (matematyka) 
 7  IID  K.Sarnowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 8  Uz.II Roz.  K.Sarnowska Biblioteka (E.Kumor-Rybka), jeśli uczniowie nie mają lek. 9 – wolna
 4 i 5  ID  J.Łuczak   Biblioteka (A.Drwęska)
 2  IIIC  E.Nowak –Polska  Uczniowie, którzy mają lek. 1  – Biblioteka (A.Drwęska), pozostali uczniowie – wolna
 3 i 4  III gimB  E.Nowak -Polska  wolna
 5  III B  E.Nowak-Polska Opieka B.Kacprzak w sali  nr 24
 6  IID  E.Nowak -Polska  Opieka T.Fijałkowski w sali nr 28

Konkurs matematyczny godz.8.00– sala nr 7, p.Łuczak

Konkurs historyczny godz. 13.30 -15.10 – sala nr 5, p.Grzesiak

Sala nr 8 wyłączona z zajęć, numery sal zastępczych wywieszone zostały w gablocie na parterze.