Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Plan lekcji na poniedziałek, 9 stycznia 2017r

Klasy III liceum piszą próbną maturę z języka polskiego.

Plan lekcji dla pozostałych klas:

Nr

Lek.

IA

s.3

IB

s.4

IC

s.5

ID

s.6

IE

s.11

IIA

s.12

IIB

s.14

IIC

s.33

IID

s.30

IIE

s.22

IgimA

s.11

IgimB

s.12

IIgimA

s.5

IIgimB

s.22

IIIgimA

s. 4

IIIgimB

s. 30

IIIgimC

s.14

1 AC MR KS Kaj Leh EKR KG/KK

uzroz

KG/KK

uzroz

KG/KK

uzroz

KG/KK

uzroz

……. ……. ……. ……. …… …… ……
2 BK DC AC Leh EKR JJ KK Kaj MM ……. ……. …… …… …… …… ……
3 PS BK MR KG AC AS JJ KK Kaj MM ……. ……. …….. …….. …… …… ……
4 TF KK EKR AD JJ AS MSN Kaj MM         KG s.10 KS

 s. 23

RP

s. 2

5 ……… …. ……. ….. …….. II roz II roz II roz II roz II roz JJ KCz/MR PS AS AC KS
6                     AS JJ MSN Dem DC PS
7                     KCZ KS DC PS AC MSN
8

 

                    HG KS Sko ……./T   …./T
9                             …./T   …/T

2 klasy liceum B,C,D,E –  1 lekcja tylko uczniowie z gr.p. Kasprzyka – sala 14 i p. Grzesiaka – sala 30

5 lekcja II rozszerzenie (II klasy liceum):

p.Grzesiak – sala 27   p. Sokołowska-Nowak – sala 33

p.Lehmann – sala 28   p. Kacprzak – sala 7

p. Żeleźna – sala 8 p. Cieślińska – sala 9