Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Plan lekcji na wtorek, 10 stycznia 2017 r.

Uczniowie klas trzecich liceum piszą maturę próbną z matematyki.

Pozostałe klasy przychodzą według następującego planu:

Nr Lek IA

s.4

IB

s.5

IC

s.12

ID

s.6

IE

s.11

IIA

s.3

IIB

s. 34

IIC

s.33

IID

s.30

IIE

X

IgimA

s. 11

IgimB

s.12

IIgimA

s.5

IIgimB

s. 6

IIIgimA

s. 4

IIIgimB

s. 30

IIIgimC

s. 14

1 KG Leh AD BK AKa/

JB

Koc/

JB

MR/

JB

Frąc Lek.

muz

             
2 PS BK ENP Kaj Leh AKa/

JB

Koc/

JB

MR/

JB

Frąc Lek. muz              
3 AS TF Kaj AB/

Frąc

RozII II Roz II roz II roz Lek.

muz

             
4 AS TF Kaj AB RozII II Roz II roz II roz Lek.

muz

        Dem

s. 10

  PS
5           Leh ENP TF   MP MSN AKa/JB MR/JB Dem AS s.5 DC
6                     AB AKa/JB MR/JB ENP PS Waw
7                     PS

 

JB KS DC Waw MSN AB
8                     AB

 

JB DC MSN T/ Waw T/
9                             T/   T/
                              T/   T/