Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 20 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  Kl.III gr.roz.  A.Czubanowska  A.Springer (j.polski)
 5 i 6  IIE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 7  Kl. III gr.  A.Czubanowska  wolna
 8  IH  A.Czubanowska  wolna
 4  IG gr.  H.Godlewska  wolna
 6  IB  H.Godlewska  wolna
 5  IID K.Grzesiak I.Kaj (matematyka)
 7  IIC  K.Grzesiak  J.Skotarczak (religia)
 1  IA  B.Kacza  wolna
 3 i 4  IIF  B.Kacza  Lek. 3 M.Bukowy (j.angielski)

Lek. 4 J.Łuczak (matematyka)

 5 i 6  IIIC  B.Kacza  J.Łuczak (matematyka)
 1  IK  A.Kubska  wolna
 2  ID  A.Kubska  I.Wołowiec cała klasa
 Lek. 3 i 4  Kl. III gr. roz.  A.Kubska  Lek. 3 – A.Chempińska

Lek. 4 – Biblioteka (A.Drwęska)

 5  IIF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa
 6  IH  A.Kubska  M.Frąckowiak (fizyka)
 7  Kl. III gr. roz.  A.Kubska  wolna
 8  IK  A.Kubska  wolna
6 IF A.Lehmann D.Cieślińska (fizyka)
 4  IB gr.  I.Wołowiec  A.Owczarczak cała klasa
 7  IC gr.  I.Wołowiec  M.Frąckowiak (fizyka) cała klasa
 8  IF gr.  I.Wołowiec  K.Wojciechowska cała klasa
 4  IIIE  A.Zdunek  Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  IG  A.Zdunek  wolna
 8 Gr. kl. II  A.Zdunek  wolna
 4  IG gr.  E.Zdziechowska  wolna
5 i 6   I K gr.  E.Zdziechowska  K.Czapla cała klasa
 5  1J  J.Żeleźna  M.Sokołowska-Nowak
 6  1I  J.Żeleźna  A.Chempińska (EDB)
 7  IH  J.Żeleźna  wolna
       
       

Klasy: IA,  gr. roz. kl. II wos, gr. etyki kl. II i kl. IIIF – wyjeżdżają na wykład o godz. 10.50, lekcje 1-3 zgodnie z planem.    

Godz. 12.15 Liga geograficzna – sala nr 23