Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 12 maja 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr. Ibce J.Brygier wolna
1 IIIC A.Brzezińska wolna
3 IIIA A.Brzezińska A.Dembska (j.angielski)
8 Gr.IC A.Dembska  E.Czerniachowska cała klasa
6 i 7 IIIE J.Krąpiec wolna
8 i 9 Gr.IB J.Krąpiec wolna
4 ID A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
5 IB A.Lehmann K.Grzesiak, sala nr 2
7 IIE A.Lehmann K.Grzesiak, sala nr 11
8 IE A.Lehmann wolna
4 IB K.Sarnowska K.Wojciechowska, sala nr 9
5 Gr.IC J.Skotarczak Biblioteka A.Drwęska cała klasa
6 Gr.IID J.Skotarczak wolna
7 Gr.IIID J.Skotarczak wolna
8 Gr.IIIEF J.Skotarczak wolna
9 Gr.IIIC J.Skotarczak wolna
6 IC A.Zdunek A.Dembska zamiast lek. 8, sala nr 11
7 ID A.Zdunek Biblioteka (A.Drwęska)
1 i 2 gr.IIDC K.Czapla wolna
5 IIIC K.Czapla A.Kubska
6 i 7 gr.IIIF K.Czapla wolna
8 i 9 gr.IIID K.Czapla wolna
       

12 MAJA 2022 –MATURA BIOLOGIA–POZIOM ROZSZERZONY (sala gimnastyczna, sala nr 33)

Wyłączone z zajęć lekcyjnych są:

Sala gimnastyczna, aula, sala nr 30, sala nr 27,28, 33,34,32.

Sale zastępcze:

Nr lek. Za salę nr 27 Za salę nr 28
1 Sala nr 14
2 Sala nr 8 Sala nr 14
3 Sala nr 26 Sala nr 3
4 Sala nr 3
5 sala nr 3 Sala nr 4
6 Sala nr 3 Sala nr 6
7 Sala nr 3 Sala nr 6
8

Dzwonki są wyłączone, przerwy uczniowie spędzają na boisku, na piętro

i do sali nr 31 klasy wchodzą wyłącznie z nauczycielem uczącym.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany w dzienniku elektronicznym.