Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 13 kwietnia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IAB H.Godlewska wolna
3 i 4 Gr.IVF H.Godlewska E.Zdziechowska cała klasa
8 i 9 Gr.Iacefg H.Godlewska wolna
4 i 5 IIID J.Jankowiak  T.Fijałkowski 
5 IIIA J.Jankowiak K.Grzesiak 
3 IIIB K.Kasprzyk Biblioteka (A.Drwęska)
4 IIB K.Kasprzyk J.Łuczak 
5 i 6 IIC K.Kasprzyk M.Szczepaniak doradztwo zawodowe
2 IG A.Lehmann wolna
4 IID A.Lehmann Biblioteka A.Drwęska
5 IB A.Lehmann J.Żeleźna 
1 i 2 IIA M.Mroziewicz wolna
5 IIB M.Mroziewicz Biblioteka A.Drwęska
6 Gr.IE M.Mroziewicz Biblioteka A.Dembska
1 i 2 Gr.IE P.Snela A.Kubska cała klasa
3 i 4 Gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa
5 i 6 Gr.IIIC P.Snela A.Kubska cała klasa