Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 13 października 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IVC J.Czeterbok  wolna
2 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
3 i 4 Gr.IIE J.Czeterbok Lek. 3 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 4 J.Łuczak 

3 IVC T.Fijałkowski A.Pawlak 
4 IID T.Fijałkowski A.Pawlak
5 IIIA T.Fijałkowski I.Kaj 
7 IF T.Fijałkowski Biblioteka (M.Mroziewicz)
2 Gr.IID P.Mulkowski M.Towarek cała klasa
1 IVE A.Owczarczak wolna
2 IVE A.Owczarczak I.Kaj 
3 i 4 Gr.IIE A.Owczarczak Lek. 3 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 4 J.Łuczak 

6 Gr.IA A.Owczarczak R.Rymaniak cała klasa
1 i 2 Gr.IVF K.Wojciechowska I.Wołowiec cała klasa
3 i 4 Gr.IC K.Wojciechowska A.Czubanowska cała klasa
5 IVF K.Wojciechowska wolna
3 i 4 Gr.IIIC M.Roszak Biblioteka (M.Mroziewicz)
6 IVf M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak Biblioteka (M.Mroziewicz)