Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 13 stycznia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IIIC A.Brzezińska wolna
2 IIIA A.Brzezińska wolna
3 i 4 IIIK A.Brzezińska Lek. 3 A.Kubska, lek. 1 cała klasa A.Czubanowska

Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska)

1 i 2 Gr.kl. II H.Godlewska wolna
4 i 5 Gr.IIIJ H.Godlewska Lek. 4 K.Czapla cała klasa

Lek. 5 Biblioteka (A.Drwęska)

6 i 7 Gr.IIIF H.Godlewska Lek. 6 A.Chempińska (DZ)

Lek. 7 Biblioteka (A.Drwęska)

4,5,6 IE E.Czerniachowska J.Czeterbok cała klasa
  7 i 8     IC E.Czerniachowska A.Dembska cała klasa
4 ID E.Lehmann J.Jankowiak
5 IB A.Lehmann A.Chempińska (DZ)
7 7 A.Lehmann K.Grzesiak (wos)
9 IE A.Lehmann wolna
8 i 9 Gr.ID E.Zdziechowska wolna
1 i 2 Gr.IA M.Tomczyk M.Bukowy cała klasa
3 Gr.ID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa