Zastępstwa na czwartek, 14 czerwca 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  IB  K.Kasprzyk  B.Kacza (j.polski)
 1 i 2  II Roz. Kl.II  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 1 i 2  III gimB  K.Wojciechowska  A.Brzezińska (matematyka)
 3 i 4  II kl.II gr. R  K.Wojciechowska  A.Kubska razem z gr. IR
 1 i 2  III gimB  A.Owczarczak  A.Brzezińska (matematyka)
 3 i 4  II kl.I z  A.Owczarczak  J.Czeterbok razem z gr.II
 5  IF  A.Owczarczak  J.Czeterbok cała klasa
5,6 IE  K.Wojciechowska P.Snela cała klasa
 2  II Roz kl.II  K.Sarnowska  J.Urbaniak
 3 i 4  Gr.II z kl.II  A.Czubanowska  P.Snela razem z gr.V
 6 i 7  IIB  M.Mroziewicz  Lek. 6 J.Łuczak (matematyka)

Lek.7 J.Skotarczak (religia)

 5, 6  ID  E.Nowak-Polska  wolna
 7  ID  J.Skotarczak  wolna
 6 i 7  IIIgimA  A.Czubanowska  A.Dembska cała klasa
       

Klasy II gimnazjum –rajd profilaktyczny,  organizatorzy: p.Szczepaniak, p.Kasprzyk

Godz. 11.45 (lek.5)spotkanie z absolwentem w auli szkoły dla klas:

III gimA,III gimB, IE,IF,IID

Godz. 12.45 projekt „Kino-Szkoła” klasa IA i IIE sala nr 14