Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 15 września 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 Gr.IID M.Frąckowiak wolna
3 i 4 Gr.IVD M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa
6 Gr.IIID M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa
2 IG A.Lehmann wolna
8 IID A.Lehmann wolna
2 Gr.IID P.Mulkowski M.Towarek cała klasa
3 i 4 Gr.IIICE M.Roszak Kl.IIIE A.Pawlak

Kl. IIIC K.Czapla

6 IVF M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak Biblioteka (M.Mroziewicz) uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
4 ID J.Żeleźna  M.Statucka 
5 IID J.Żeleźna A.Brzezińska 
6 IIB J.Żeleźna B.Kacprzak 
7 IIC J.Żeleźna B.Kacprzak 
9 IIE J.Żeleźna wolna