Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 16 lutego 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.kl.I H.Godlewska wolna
3 i 4 Kl.IVF H.Godlewska E.Zdziechowska cała klasa
8 i 9 Gr.kl.I H.Godlewska wolna
4 IIID J.Jankowiak  T.Fijałkowski 
5 IIIA J.Jankowiak K.Grzesiak 
5 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
1 i 2 Gr.IE A.Kubska  Cała klasa P.Snela
3 Gr.IF A.Kubska M.Mroziewicz biblioteka
2 IG A.Lehmann wolna
4 IID A.Lehmann Biblioteka (M.Mroziewicz)
5 IB A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
3 i 4 Gr.IIICE M.Roszak Kl.IIIC – K.Czapla cała klasa

Kl.IIIE -A.Pawlak cała klasa

6 IVF M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak K.Czapla cała klasa, kl.IG -A.Karczewska cała klasa
4 IG A.Zdunek  M.Sokołowska-Nowak 
5 IA A.Zdunek J.Żeleźna 
6 ID A.Zdunek Biblioteka (M.Mroziewicz)
7 IC A.Zdunek Biblioteka (M.Mroziewicz), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna
1 i 2 Gr.IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
3 i 4 Gr.IF I.Wołowiec Lek. 3 Biblioteka cała klasa (M.Mroziewicz)

Lek. 4 A.Kubska cała klasa

5 Gr.IG I.Wołowiec R.Rymaniak cała klasa
7 Gr.IID I.Wołowiec R.Rymaniak cała klasa
3 Gr.IF A.Kubska Lek. 3 cała klasa M.Mroziewicz

biblioteka

9 Gr.IIC N.Kleczewska wolna
1 IIIC M.Statucka wolna
3 IB M.Statucka J.Czeterbok 
4 IB M.Statucka Biblioteka (A.Drwęska)
5 IC M.Statucka M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)