Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 16 marca 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 i 4 Gr.IIC A.Dembska P.Snela cała klasa
5 IVA A.Dembska M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
2 IVA A.Drwęska Opieka J.Skotarczak -biblioteka
3 Gr.IVF A.Drwęska Biblioteka M.Mroziewicz
2 IVD K.Grzesiak M.Tomczyk zamiast, lek. 1 A.Czubanowska cała klasa
3 IVA K.Grzesiak J.Czeterbok 
4 IIIA K.Grzesiak J.Łuczak 
6 IIA K.Grzesiak wolna
7 IE K.Grzesiak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
4 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
5 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski
5 IIIA J.Jankowiak M.Roszak 
1 i 2 Gr.IIE Ks.M.Kubiak wolna
6 Gr.IE Ks.M.Kubiak Biblioteka M.Mroziewicz
7 Gr.IIA Ks.M.Kubiak wolna
8 Gr.IIIE Ks.M.Kubiak wolna
7 Gr.IA M.Roszak Kl.IA -cała klasa K.Czapla

Kl.IG -cała klasa A.Karczewska

1 Gr.IVD M.Tomczyk  A.Czubanowska cała klasa
4 IG A.Zdunek M.Sokołowska-Nowak 
5 IA A.Zdunek J.Żeleźna 
6 ID A.Zdunek E.Pruchniewicz-Szubert 
7 IC A.Zdunek Biblioteka M.Mroziewicz
       
       

Liga fizyka CSW – sala nr 27

Lek. 1,2,3

Sale zastępcze:

Lek. 1 i 2 – sala nr 30,

Lek. 3 – aula