Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 19 stycznia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 IVB J.Jankowiak T.Fijałkowski
3 IIID J.Janowiak Biblioteka (M.Mroziewicz)
4 IIID J.Jankowiak M.Mroziewicz (j.polski)
5 IVE J.Jankowiak Biblioteka (A.Lehmann)
6 IIIA J.Jankowiak Biblioteka (M.Mroziewicz)
1 Gr.IVD M.Tomczyk A.Czubanowska cała klasa
3 i 4 Gr.IIA M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa sala nr 22
5 Gr. IIID A.Drwęska A.Lehmann
1 i 2 gr.IID M.Towarek lek. 1 M.Frąckowiak cała klasa

lek. 2 P.Mulkowski cała klasa

3 i 4 gr.IVD M.Towarek M.Frąckowiak cała klasa
gr.ID M.Towarek J.Łuczak cała klasa
6 gr.IIID M.Towarek M.Frąckowiak cała klasa
       
       
       
       
       
       
       

 CSW –Liga z fizyki –sala nr 27 lekcja 1,2,3

Sale zastępcze za salę nr 27: lek. 3 sala nr 23

Sale zastępcze za salę nr 28: lek. 1 i lek. 2 sala nr 24, lek. 3 aula