Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 23 lutego 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 ID A.Chempińska K.Kasprzyk  sala nr 14
5 IF A.Chempińska Biblioteka (A.Drwęska)
6 IVB A.Chempińska R.Rymaniak
1 Gr.IVD A.Czubanowska wolna
2 Gr.IIIA A.Czubanowska J.Czeterbok cała klasa
3 Gr.IC A.Czubanowska J.Skotarczak (opieka)
4 Gr.IC A.Czubanowska M.Sokołowska-Nowak cała klasa zamiast lek. 2
3 i 4 Gr.IIC A.Dembska P.Snela cała klasa, sala nr 2a
1 IVA A.Fijałkowska wolna
3 IG A.Fijałkowska wolna
4 IE A.Fijałkowska A.Pawlak
5 IE A.Fijałkowska I.Kaj
6 IVD A.Fijałkowska wolna
4 IIID A.Jankowiak T.Fijałkowski 
5 IIID A.Jankowiak T.Fijałkowski 
5 IIIA A.Jankowiak K.Grzesiak 
6 IB B.Kacprzak M.Sokołowska-Nowak
7 IB B.Kacprzak Biblioteka (A.Dembska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8-wolna
1 i 2 Gr.IE A.Kubska P.Snela cała klasa
3 i 4 Gr.IF A.Kubska I.Wołowiec cała klasa, sala nr 34
5 i 6 Gr.IIIC A.Kubska P.Snela cała klasa
2 IG A.Lehmann wolna
4 IID A.Lehmann J.Łuczak
5 IB A.Lehmann Ks.M.Kubak
1 i 2 IIA M.Mroziewicz wolna
5 IIB M.Mroziewicz J.Żeleźna
6 Gr.IE M.Mroziewicz A.Drwęska (biblioteka)
2 i 3 IVE A.Owczarczak wolna
4 i 5 Gr.IIE A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa
       4 Gr.IIICE M.Roszak Gr.IIIC – K.Czapla cała klasa

Gr.IIIE – wycieczka

6 IVF M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak wycieczka
1 Gr.IC J.Skotarczak wolna
1 i 2 Gr.IVF K.Wojciechowska I.Wołowiec cała klasa
3 i 4 Gr.IC K.Wojciechowska Lek. 3 J.Skotarczak (opieka)

Lek. 4 M.Sokołowska -Nowak

 

5 IVF K.Wojciechowska wolna
4 IG A.Zdunek wolna
6 ID A.Zdunek B.Kolaszyński
7 IC A.Zdunek Biblioteka (A.Dembska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
3 i 4 IVF E.Zdziechowska wolna
5 IVC E.Zdziechowska K.Czapla zamiast lek. 6
8 i 9 Gr.ICF E.Zdziechowska wolna
       
       
       
       

 

Sala nr 23, promocja szkoły, A.Dembska

Sale zastępcze:

Lek.3 -sala nr 32, a klasa 2c- cała klasa sala nr 2a

Lek. 4- sala nr 32, a klasa 2c -cała klasa sala nr 2a

Superliga Wielkopolska CSW -sala nr 27

Sale zastępcze:

Lek.1 – sala nr 12

Lek. 2 – ——–

Lek. 3 – sala nr 14

Lek. 4 – sala nr 30