Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 23 marca 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 i 5 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
5 IIIA J.Jankowiak K.Grzesiak 
       1 IIIB J.Łuczak wolna
2 IIIC J.Łuczak M.Statucka zamiast lek. 1
3 IE J.Łuczak J.Czeterbok 
5 Gr.ID J.Łuczak M.Towarek cała klasa
6 i 7 IIE J.Łuczak Lek. 6 K.Wojciechowska 

Lek. 7 Biblioteka M.Mroziewicz

3 i 4 Gr.IIA R.Rymaniak M.Tomczyk cała klasa
5 Gr.IG R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa
6 Gr.IA R.Rymaniak A.Owczarczak cała klasa
7 Gr.IID R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa
4 IG A.Zdunek Biblioteka A.Drwęska
5 IA A.Zdunek J.Żeleźna 
6 ID A.Zdunek I.Wołowiec 
7 IC A.Zdunek H.Godlewska 
3 i 4 Gr.IIICE M.Roszak gr.IIIC – K.Czapla cała klasa

gr.IIIE – A.Pawlak cała klasa

6 IVF M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak Gr.IA -K.Czapla cała klasa

Gr.IG -A.Karczewska cała klasa