Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 24 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
3 IA M.Frąckowiak Biblioteka (A.Drwęska)
4 Gr.IC M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
5 Gr.IIIF M.Frąckowiak E.Nowak-Polska cała klasa
6 Gr.IIA M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
7 Gr.IIIJ M.Frąckowiak wolna
1 i 2 IIIe J.Jankowiak wolna
3 IID J.Jankowiak A.Kubska 
5 IIE J.Jankowiak I.Kaj 
4 ID A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
5 IB A.Lehmann K.Wojciechowska 
7 IIE A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
8 IE A.Lehmann wolna
6 Gr.IIIA M.Roszak wolna
7 i 8 Gr.IA M.Roszak wolna
6 Gr.IIC A.Kubska M.Bukowy cała klasa