Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 25 maja 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IA H.Godlewska wolna
8 i 9 Kl. Igr.acgef H.Godlewska wolna
4 i 5 IIID J.Jankowiak T.Fijałkowski 
5 IIIA J.Jankowiak K.Grzesiak 
3 i 4 Gr.IIICE M.Roszak IIIC -K.Czapla

IIIE -A.Pawlak

7 Gr.IA M.Roszak IA – K.Czapla,IG -A.Karczewska
2 IIIC M.Statucka  Biblioteka A.Drwęska
5 IC M.Statucka Biblioteka J.Skotarczak 
2 IC J.Żeleźna wolna
4 ID J.Żeleźna Biblioteka M.Mroziewicz
5 IIB J.Żeleźna M.Sokołowska-Nowak zamiast lek. 9
6 IF J.Żeleźna B.Kacprzak 
7 IIC J.Żeleźna B.Kacprzak 
8 IIE J.Żeleźna P.Dogondke zamiast lek. 9
       
       
       
       
       
       
       

Sale zastępcze za salę nr 28:

Lek. 6 p. M.Sokołowska-Nowak kl. IID – sala nr 6

 Za salę nr 27:

Lek. 4 gr. IF, p.I.Wołowiec -sala nr 8

Lek. 6 kl. IIC, p.K.Kasprzyk -sala nr 33