Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 7 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IIIC A.Brzezińska D.Cieślińska
2 IIIA A.Brzezińska D.Cieślińska
3 i 4 IIIK A.Brzezińska E.Nowak-Polska
1 i 2 Gr.IA M.Bukowy wolna
3 Gr.IB M.Bukowy K.Wojciechowska cała klasa
4 i 5 Gr.IIB M.Bukowy A.Dembska cała klasa
6 i 7 Gr.IIC M.Bukowy A.Kubska cała klasa
       7 IE A.Chempińska Wolna, UWAGA lek. 8 -wolna
8 IIE A.Chempińska wolna
5 Gr.IC A.Drwęska Opieka J.Skotarczak
6 Gr.IID A.Drwęska Biblioteka
1 i 2 Gr.IA M.Tomczyk wolna
3 Gr.ID M.Tomczyk A.Kubska
1 i 2 Gr.IIIF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
3 Gr.ID I.Wołowiec A.Kubska
4 i 5 Gr.IIIi I.Wołowiec A.Czubanowska cała klasa
6 Gr.IIIJ I.Wołowiec A.Czubanowska cała klasa
1 Gr.IIIB M.Sokołowska-Nowak wolna
3 IIIi M.Sokołowska-Nowak wolna
4 IIA M.Sokołowska-Nowak K.Kasprzyk
6 IIIB M.Sokołowska-Nowak D.Cieślińska