Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 9 marca 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IVC J.Czeterbok wolna
2 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
4 i 5 Gr.IIE J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
3 IIID P.Dogondke wolna
4 IVC P.Dogondke A.Kubska
5 IID P.Dogondke M.Roszak
7 IVB P.Dogondke wolna
9 IIE P.Dogondke wolna
3 IVC T.Fijałkowski wolna
6 IIIA T.Fijałkowski wolna
8 IID T.Fijałkowski wolna
2 IVD K.Grzesiak J.Żeleźna
3 IVA K.Grzesiak Ks.M.Kubiak
4 IIIA K.Grzesiak wolna
6 IIA K.Grzesiak wolna
7 IE K.Grzesiak M.Mroziewicz Biblioteka, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9  -wolna
4 i 5 IIID J.Jankowiak wolna
5 IIIA J.Jankowiak wolna
1 i 2 Gr.IIB A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IBE A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIC N.Kleczewska wolna
7 Gr.IIA M.Kubiak wolna
1 IIIB J.Łuczak wolna
2 IIIC J.Łuczak M.Statucka zamiast lek. 1
3 IE J.Łuczak A.Kubska
5 Gr.ID J.Łuczak M.Towarek cała klasa
6 i 7 IIE J.Łuczak wolna
1 i 2 Gr.IE P.Snela A.Kubska cała klasa
3 i 4 Gr.IIC P.Snela P.Snela cała klasa
5 i 6 Gr.IIIC P.Snela A.Kubska cała klasa
1 i 2 IVB M.Twardowska wolna
4 i 5 IVE M.Twardowska Lek. 4 M.Mroziewicz Biblioteka

Lek. 5 M.Szczepaniak doradztwo zawodowe

1 i 2 Gr.IVF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
7 Gr.IID I.Wołowiec R.Rymaniak cała klasa
5 IA A.Zdunek R.Rymaniak
6 ID A.Zdunek K.Wojciechowska
7 IC A.Zdunek Biblioteka M.Mroziewicz, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
2 IC M.Sokołowska-Nowak A.Brzezińska
3 IIIA M.Sokołowska-Nowak A.Fijałkowska
5 IVB M.Sokołowska-Nowak A.Chempińska
7 i 8 Gr.IIIC M.Sokołowska-Nowak wolna
9 Gr.IIB M.Sokołowska-Nowak wolna
8 IIE J.Żeleźna wolna
       
       

Rekolekcje klasy II-IV:

Lek. 1  -wolna

Lek. 2  i 3  – Rekolekcje w kościele (uczniowie, którzy mają lek. 2 i biorą udział w rekolekcjach przychodzą do szkoły, następnie z nauczycielem uczącym przechodzą do kościoła). 

Lek. 4 – lekcje zgodnie z planem

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach przychodzą do szkoły na lek. 4.

Klasy pierwsze lekcje zgodnie z planem.