Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 12 maja 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4 i 5 Gr.ID K.Czapla M.Roszak cała klasa, 1b – A.Karczewska cała klasa
3 Gr.IIID A.Drwęska Biblioteka J.Skotarczak cała klasa
5 Gr.IIIA A.Drwęska Biblioteka J.Skotarczak cała klasa
6 Gr.ID A.Drwęska Biblioteka ks.M.Kubiak cała klasa
7 Gr.IIIB A.Drwęska Biblioteka ks.M.Kubiak cała klasa
1 IC K.Kasprzyk wolna
3 i 4 IIB K.Kasprzyk Lek. 3  -wolna

Lek. 4 – M.Sokołowska-Nowak zamiast lek. 2, sala nr 24

6 IB K.Kasprzyk wolna
7 IIC K.Kasprzyk Biblioteka A.Dembska, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
6 IIC A.Lehmann A.Kulak, sala nr 8
7 IC A.Lehmann wolna
1 Gr.ID R.Rymaniak J.Czeterbok cała klasa, sala nr 10
3 Gr.IIIB R.Rymaniak A.Dembska cała klasa, sala nr 5
4 i 5 Gr.IG R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa, sala nr 2a
2 i 3 IIC A.Zdunek wolna
4 IA A.Zdunek M.Statucka, sala nr 14
5 IF A.Zdunek wolna
1 IIC J.Żeleźna wolna
2 IB J.Żeleźna Biblioteka A.Dembska
3 IA J.Żeleźna A.Brzezińska, sala nr 8
       

Ze względu na egzaminy maturalne wyłączone z zajęć są następujące sale:

Sala nr 29,30,31,32,27,28,33,34,aula i sala gimnastyczna

SALE ZASTĘPCZE:

Za  salę nr 27:

Lek. 2 p. E.Nowak-Polska – 14

Za salę nr 29 i 31:

Gr. informatyki – w przypadku braku sali, nauczyciele informatyki łączą zajęcia w jednej sali

Nr lek. Za salę nr 29 Za salę nr 31
1 14 8
2 Brak sali -lekcja łączona w sali nr 8 8
3 3 14
4 3 3a
6 26 14
7 10 14
8 4 5