Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 13 maja 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
6 IB A.Brzezińska  wolna
7 IB A.Brzezińska wolna
8 IIIF A.Brzezińska wolna
5 IIID A.Chempińska wolna
7 IIIA A.Chempińska wolna
8 IIIC A.Chempińska wolna
1 IIIE A.Czubanowska wolna
6 Gr.IAD A.Drwęska  Gr.ID – opieka J.Skotarczak

Gr. IA – K.Grzesiak cała klasa 

7 Gr.IIB A.Drwęska M.Frąckowiak 
1 i 2 Gr.IIDE J.Krąpiec wolna
1 i 2 IE Ks.M.Kubiak wolna
6 IA Ks.M.Kubiak K.Grzesiak cała klasa 

sala nr 5

7 IIB Ks.M.Kubiak Opieka M.Frąckowiak 
6 IIC A.Lehmann  wolna
7 IID A.Lehmann wolna
6 IIB J.Łuczak  M.Frąckowiak (matematyka) 
7 IIC J.Łuczak wolna
8 IC J.Łuczak M.Frąckowiak (matematyka) 
6 IID E.Nowak-Polska K.Czapla zamiast lek. w 8
1 i 2 Gr.IIIF M.Roszak wolna
3 Gr.IF M.Roszak wolna
4 Gr.IICE M.Roszak Gr.IIC – wolna

Gr.IIE – J.Brygier

6 IIIDE M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak wolna
4 i 5 IA K.Sarnowska Lek. 4 wolna

Lek. 5 M.Mroziewicz zamiast lek. 3, sala nr 8

8 IIE K.Sarnowska wolna
7 i 8 gr.IIID M.Frąckowiak wolna
       
       

13 MAJA 2022 –MATURA WOS I JĘZYK NIEMIECKI–POZIOM ROZSZERZONY (sala gimnastyczna, AULA)

Wyłączone z zajęć lekcyjnych są:

Sala gimnastyczna, aula, sala nr 30, sala nr 27,28, 33,34,32.

Sale zastępcze:

Nr lek. Za salę nr 27 Za salę nr 28
1 Sala nr 12
2 Sala nr 12
3 Sala nr 12
4 Sala nr 8
5 Sala nr 2 Sala nr 5
6 Sala nr 9
7
8

Dzwonki są wyłączone, przerwy uczniowie spędzają na boisku, na piętro

i do sali nr 31 klasy wchodzą wyłącznie z nauczycielem uczącym.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany w dzienniku elektronicznym.