Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 14 kwietnia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IIIDE H.Godlewska wolna
4 IVA H.Godlewska A.Dembska, klasa w auli, szkolenie dot. egzaminu maturalnego z p. dyr. A.Lehmann
2 i 3 Gr.IVBD A.Karczewska Gr.IVB wolna

Gr.IVD M.Roszak cała klasa

4 i 5 Gr.IB A.Karczewska wolna
6 i 7 Gr.IIDE A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIIAB A.Karczewska wolna
1 IC K.Kasprzyk  wolna
3 i 4 IIB K.Kasprzyk Lek. 3 E. Zdziechowska 

Lek. 4 Biblioteka A.Drwęska

6 IB K.Kasprzyk wolna
7 IIC K.Kasprzyk Biblioteka A.Drwęska, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 – wolna
3 Gr.IIID M.Mroziewicz  Biblioteka A.Lehmann
4 IVF A.Kubska  klasa w auli, szkolenie dot. egzaminu maturalnego z p. dyr. A.Lehmann
4 IIA K.Grzesiak  A.Kubska zamiast IVF (klasa na szkoleniu w auli)
5 IVD K.Grzesiak klasa w auli, szkolenie dot. egzaminu maturalnego z p. dyr. A.Lehmann
       

Lekcja 2 AULA – spotkanie z uczniami z Francji

Dotyczy uczniów z grup języka francuskiego, którzy otrzymają zgodę

od nauczyciela prowadzącego lekcję nr 2 (liczba miejsc w auli ograniczona).

Lekcja 4 i 5 AULA -szkolenie maturzystów, p. dyr. A.Lehmann –

– obecność klas IV obowiązkowa

Sala nr 29 od lekcji 2 jest wyłączona z lekcji:

Sale zastępcze:

Lek. 2  – sala nr 27

Lek. 3 – sala nr 2

Lek. 4 – sala nr 11

Lek. 4 i 5 – sala nr 30 konkurs  – p. K.Grzesiak (zgodnie z planem sala jest wolna)