Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 14 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IB  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 2  IH  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 3  IE  M.Sokołowska-Nowak  Biblioteka (A.Springer)
 5  IIIB  M.Sokołowska-Nowak A.Karczewska (zajęcia z wych.) 
 6  1I  M.Sokołowska-Nowak  Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna
 5  IA  B.Kacza   Biblioteka (A.Drwęska)
 6,7,8  IIF  B.Kacza  wolna