Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 14 maja 2021 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIK M.Bukowy A.Kubska cała klasa, Teams
5 Gr.IB M.Bukowy A.Dembska cała klasa, Teams
6 i 7 Gr.IIH M.Bukowy Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Hr.IIJ K.Czapla Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IIC K.Czapla wolna
8 i 9 Gr.IIC K.Czapla wolna
6 i 7 Gr.IIH J.Czeterbok  wolna
1 i 2 IIF Z.Dłużak B.Kacza (j.polski), Teams
6 IIC T.Fijałkowski wolna
4 i 5 IIi K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIF K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IB K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IC J.Łuczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IID E.Nowak-Polska Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
5 Gr.IIDE M.Roszak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 i 9 IIA M.Roszak wolna
3 IIJ R.Rymaniak I.Wołowiec cała klasa, Teams
5 IC R.Rymaniak A.Kubska cała klasa, Teams
1 IIG J.Skotarczak wolna
3 IIF J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IA J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IC J.Skotarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
8 IIE J.Skotarczak wolna
4 IID A.Springer Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
7 IA A.Springer Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
3 ID A.Lehmann Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu