Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 14 stycznia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 IA A.Brzezińska wolna
4 IIIK A.Brzezińska Biblioteka (P.Mulkowski)
5 IIIC A.Brzezińska D.Cieślińska zamiast lek. 4, lek. 4 J.Czeterbok , lek.1 A.Owczarczak cała klasa
6 i 7 IB A.Brzezińska wolna
4 i 5 IC E.Czerniachowska A.Dembska cała klasa
6 i 7 IE E.Czerniachowska J.Czeterbok cała klasa
1 i 2 Gr.IIB E.Zdziechowska wolna
3 i 4 Gr.IIIH E.Zdziechowska J.Krąpiec cała klasa
7 IID A.Lehamnn Uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna, pozostali Biblioteka (A.Drwęska)