Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 16 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IIA A.Brzezińska wolna
2 IVF A.Brzezińska T.Fijałkowski (próbna matura)  
3 IVA A.Brzezińska I.Wołowiec
       
5 IIB A.Brzezińska K.Kasprzyk
6 IIB A.Brzezińska A.Fijałkowska 
2 IE D.Cieślińska E.Nowak-Polska 
3 ID D.Cieślińska Ks.M.Kubiak zamiast lek. 2
4 IVE D.Cieślińska A.Owczarczak zamiast IIIE, IIIE cała klasa K.Wojciechowska
       
6 IC D.Cieślińska wolna
7 IIIC D.Cieślińska wolna
1 i 2 Gr.IIIDE H.Godlewska wolna
5 Gr.IIA Ks.M.Kubiak A.Czubanowska cała klasa  +gr.IIA z bibl.
7 Gr.IIIB Ks.M.Kubiak Biblioteka (A.Drwęska)
2 i 3 Gr.IIE A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa
4 i 5 Gr.IIIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
3 Gr.IIID J.Skotarczak wolna, gr. biblioteki -wolna
9 Gr.IIC J.Skotarczak wolna
5 Gr.IG I.Wołowiec R.Rymaniak cała klasa
       
       
5 IF A.Zdunek A.Kubska
1 i 2 Gr.IID E.Zdziechowska wolna
6 i 7 Gr.IIA M.Roszak wolna
8 i 9 Gr.IIIAB M.Roszak wolna
       
2 i 3 IVDE K.Czapla E.Zdziechowska (matura) 
4 i 5 Gr.ID K.Czapla wolna
6 IVC K.Czapla wolna
2 i 3 IIC A.Zdunek Wolna, lek. 1 -wolna
1 IIC J.Żeleźna wolna
3 ID D.Cieślińska wolna
6 IIB A.Brzezińska A.Fijałkowska
2 ID Ks.M.Kubiak wolna
       
2 IVC P.Dogondke J.Skotarczak (matura) 
4 IVB P.Dogondke H.Godlewska (matura) 
5 IVE P.Dogondke A.Owczarczak (matura) 
6 IF P.Dogondke Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna
7 IB P.Dogondke wolna
4 IC A.Brzezińska A.Czubanowska 
4 IA A.Zdunek A.Pelińska-Koprucka
5 IIIB D.Cieślińska A.Chempińska
       

 

MATURA PRÓBNA CKE –j.angielski PR (150 min.), j angielski DJ (180 min.)

Godz. 9.00

Klasy IV nie mają lekcji

KLASA IVA + IVB– poziom rozszerzony, sala nr 24 (30 osób)

Lek. 1 p. H.Godlewska

Lek. 2 p. H.Godlewska

Lek. 3 p. I.Wołowiec

Lek. 4 p. H.Godlewska

Lek. 5 p. A.Dembska

KLASA IVC –poziom dwujęzyczny, sala nr 9 (21 osób)

Lek. 1 p. J.Skotarczak

Lek. 2 p. J.Skotarczak (zamiast lek. 9 w IIC)

Lek. 3 p. J.Skotarczak

Lek. 4 p.E.Zdziechowska

Lek. 5 p. J.Czeterbok

KLASA IVD+ IVA –poziom rozszerzony, sala nr 8 (30 osób)

Lek. 1 p. E.Zdziechowska

Lek. 2 p. E.Zdziechowska

Lek.3. p. A.Karczewska

Lek. 4 p. J.Skotarczak

Lek. 5. P. K.Grzesiak

KLASA IVE –poziom dwujęzyczny, sala nr 25 (16 osób)

Lek. 1-5 –p. A.Owczarczak

KLASA IVF –poziom dwujęzyczny, sala nr 7 (26 osób)

Lek. 1 p. T.Fijałkowski

Lek. 2 p. T.Fijałkowski

Lek. 3 p. K.Wojciechowska

Lek. 4 p. A.Kubska

Lek. 5 p. I.Wołowiec

 

MATURA PRÓBNA CKE  -FIZYKA PR (180 min.), sala nr 8 (34 osoby 4e+4d+1 os. z 4f)

Godz. 13.00 – 16.00

p. M.Roszak

Sale zastępcze za sale nr:

Nr lekcji Sala nr 24 Sala nr 25 Sala nr 7 Sala nr 8 Sala nr 9
1 23 6 22 10 5
2 14 6 12 (IB) 5
3 14 23 4 26
4 2 33 30 26
5 12 11 27 6
6 5 2 26

KLASA IB  zajmuje salę nr 12 (nie dotyczy lekcji informatyki, chemii i sal na parterze).

Sale zastępcze:

Lek. 2 sala nr 28

Lek. 3  – 4 (IB-sala nr 12, IIB-sala nr 2, IIIa –sala nr 27)

Lek. 6 – sala nr 27

Lek. 7 –sala nr 14