Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 16 września 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 IE D.Cieślińska Biblioteka (M.Mroziewicz)
3 ID D.Cieślińska wolna
4 IVE D.Cieślińska P.Snela 
5 IIIB D.Cieślińska A.Kubska 
6 IC D.Cieślińska wolna
7 IIIC D.Cieślińska wolna
1 Gr.IA M.Frąckowiak wolna
2 Gr.IIIA M.Frąckowiak wolna
3 Gr.IIIE M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa
4 Gr.IIIB M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa
6 i 7 Gr.IIID M.Frąckowiak M.Towarek cała klasa
8 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
2 i 3 Gr.IVBD A.Karczewska wolna
4 Gr.IBD A.Karczewska Gr.IB K.Czapla cała klasa

gr.ID ks. M.Kubiak zamiast lek. 2

5 Gr.IBD A.Karczewska Gr.IB K.Kasprzyk zamiast lek. 6

Gr.ID K.Czapla cała klasa

6 i 7 Gr.IIDE A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIIAB A.Karczewska wolna
3 IB A.Lehmann wolna
6 IIC A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
2 i 3 Gr.IVB M.Roszak wolna
4 Gr.IBD M.Roszak Gr.IB K.Czapla cała klasa

Gr.ID Ks.M.Kubiak zamiast lek. 2

5 Gr.IBD M.Roszak Gr.IB K.Kasprzyk cała klasa zamiast lek. 6

Gr.ID K.Czapla cała klasa

6 i 7 Gr.IIA M.Roszak wolna
8 i 9 Gr.IIIAB M.Roszak wolna