Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 18 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 i 4 Gr.IIC M.Bukowy A.Kubska cała klasa
5 IIIH M.Bukowy J.Łuczak
4 IIIC D.Cieślińska M.Sokołowska-Nowak
5 i 6 IIIA D.Cieślińska Lek. 5 P.Dogondke

Lek. 6 A.Dembska zamiast lek. 7, lek. 7 cała klasa A.Czubanowska

7 IIIF D.Cieślińska wolna
1 i 2 Gr.IIIC J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
3 IIIC J.Czeterbok A.Brzezińska
5 IE J.Czeterbok Biblioteka (A.Drwęska)
6 i 7 IE J.Czeterbok E.Czerniachowska cała klasa
1 i 2 Gr.IE Ks.M.Kubiak wolna
6 Gr.IA Ks.M.Kubiak Biblioteka  (A.Drwęska)
7 Gr. IIB Ks.M.Kubiak Biblioteka (A.Drwęska)
9 Gr.III hij Ks.M.Kubiak wolna