Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 2 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IVF T.Fijałkowski wolna
3 IVC T.Fijałkowski P.Dogondke
4 IIIA T.Fijałkowski P.Snela
5 IID T.Fijałkowski M.Frąckowiak
6 i 7 IIIA T.Fijałkowski Wolna, gr. wf –lek. 8 i 9 -wolna
1 i 2 Gr.IF A.Kubska I.Wołowiec cała klasa
3 Gr.IIIC A.Kubska P.Snela cała klasa
4 IVF A.Kubska P.Mulkowski
7 IIIE A.Kubska wolna
3 IE A.Kulak A.Fijałkowska  zamiast lek. 7
4 IF A.Kulak M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
5 IA A.Kulak Wolna, lek. 6 -wolna
6 IIIE A.Kulak A.Fijałkowska zamiast lek. 8
7 IG A.Kulak wolna
4 i 5 IE J.Łuczak A.Czubanowska cała klasa
3 Gr.IIID M.Mroziewicz Biblioteka J.Skotarczak cała klasa
8 IIB A.Pelińska-Koprucka wolna
5 IIIC M.Statucka H.Godlewska
2 IIC A.Zdunek P.Snela
3 IIC A.Zdunek H.Godlewska
4 IA A.Zdunek wolna
5 IF A.Zdunek A.Chempińska
6 Gr.IVF A.Zdunek wolna
2 IE D.Cieślińska Biblioteka J.Skotarczak
3 ID D.Cieślińska Ks.M.Kubiak zamiast lek. 2
4 IVE D.Cieślińska Biblioteka (A.Drwęska)
5 IIIB D.Cieślińska K.Kasprzyk
6 IC D.Cieślińska wolna
7 IIC D.Cieślińska wolna

 Szkolna telewizja Okiem Józefa zaprasza na 18 urodziny do sali nr 14 podczas przerw.

Lek.1-4

Sale zastępcze za salę nr 14:

Lek. 1 –sala nr 6

Lek.2 – sala nr 30

Lek. 3 – sala nr 26

Lek.4 – sala nr 30