Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 20 maja 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 Gr.Iabc J.Brygier wolna
5 Gr.IIE J.Brygier M.Roszak cała klasa, gr.IIC –K.Czapla cała klasa
6 Gr.IIIDE J.Brygier wolna
7 Gr.IDE J.Brygier wolna
7 Gr.IIIc K.Czapla  wolna
8 Gr.IID K.Czapla wolna
1 i 2 IC E.Czerniachowska A.Dembska cała klasa
3 i 4 IE E.Czerniachowska J.Czeterbok cała klasa
2 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
4 Gr.IE M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
5 Gr.IB M.Frąckowiak wolna
7 i 8 Gr.IIID M.Frąckowiak wolna
1 i 2 Gr.IE Ks.M.Kubiak wolna
6 IA Ks.M.Kubiak Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna
7 IB Ks.M.Kubiak Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna
4 IB E.Kumor-Rybka  Wolna, uwaga Ib gr. chł. wf lek. 3  -wolna
6 IIIC E.Kumor-Rybka Wolna
6 Gr.IIIF K.Wojciechowska K.Czapla
6 Gr.IIIF I.Wołowiec K.Czapla 
6 IIC A.Lehmann wolna
7 IID A.Lehmann wolna
       

20 MAJA 2022 –MATURA informatyka  – sala nr 31

Wyłączone z zajęć lekcyjnych są:

Sala gimnastyczna, aula, sala nr 30, sala nr 28, 33,34, 32.

Sale zastępcze:

Nr lek. Za salę nr 31 Za salę nr 28
1 27
2 27
3 27
4 29 27
5 2 7
6 2 9
7
8

Dzwonki są wyłączone, przerwy uczniowie spędzają na boisku, na piętro klasy wchodzą wyłącznie z nauczycielem uczącym.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany w dzienniku elektronicznym