Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 22 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
4 Gr.IE M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
5 IB M.Frąckowiak Biblioteka (A.Drwęska)
6 IIIJ M.Frąckowiak I.Kaj
7 i 8 Gr.IIID M.Frąckowiak wolna
9 Gr.IIIJ M.Frąckowiak wolna
4 IIIE I.Kaj A.Czubanowska IIIJ, IIIJ cała klasa I.Wołowiec
4 i 5 IA K.Sarnowska Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 5 J.Łuczak

6 i 7 IIIG K.Sarnowska wolna
8 IIE K.Sarnowska wolna
       
       
       
       

UWAGA MATURZYŚCI:

PRÓBA ZAKOŃCZENIA ROKU Lek. 4 i 5 AULA