Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 24 marca 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IVB M.Roszak wolna
4 i 5 Gr.IBD M.Roszak Lek. 4 Kl. IB A.Czubanowska 

Kl. ID -K.Czapla cała klasa

Lek. 5 kl. IB K.Kasprzyk (zamiast lek. 6) kl. ID -K.Czapla cała klasa

6 i 7 Gr.IIA M.Roszak wolna
8 i 9 Gr.IIIAB M.Roszak wolna
3 Gr.IIIB R.Rymaniak A.Dembska cała klasa
4 i 5 Gr.IG R.Rymaniak I.Wołowie  cała klasa
6 Gr.ID R.Rymaniak J.Czeterbok cała klasa
7 Gr.IIB R.Rymaniak A.Czubanowska cała klasa
2 IIC A.Zdunek M.Statucka 
3 IIC A.Zdunek M.Statucka 
4 IA A.Zdunek M.Statucka 
5 IF A.Zdunek A.Kubska 
6 Gr.IVF A.Zdunek wolna
2 i 3 Gr.IVBD A.Karczewska Kl.IVB -wolna

Kl.IVD -M.Mroziewicz Biblioteka

4 i 5 Gr.IB A.Karczewska Lek. 4 A.Czubanowska 

Lek. 5 K.Kasprzyk zamiast lek. 6

6 i 7 Gr.IIDE A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIIAB A.Karczewska wolna
6 IIC A.Lehmann Biblioteka A.Drwęska