Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 25 lutego 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 IIIa B.Kacza T.Fijałkowski (j.polski) 
3 IIIK B.Kacza A.Brzezińska (matematyka) 
4 i 5 IIID B.Kacza Lek. 4 J.Czeterbok (j.angielski)

Lek. 5 J.Łuczak (matematyka) 

4 i 5 IA K.Sarnowska Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 5 P.Dogondke (historia) 

6 i 7 IIIG K.Sarnowska wolna
8 IIE K.Sarnowska wolna
5 Gr.IC A.Dembska A.Zdunek 
4 i 5 Gr.IC E.Czerniachowska Lek. 4 A.Dembska cała klasa

Lek. 5 A.Zdunek 

     6 i 7 Gr.IE E.Czerniachowska J.Czeterbok cała klasa
7 gr.IA M.Roszak wolna