Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 25 marca 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
4,5 Gr.IC E.Czerniachowska A.Dembska cała klasa
6,7 Gr.IE E.Czerniachowska J.Czeterbok cała klasa
2 Gr.ID M.Frąckowiak wolna
4 Gr.IE M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
      5 IB M.Frąckowiak J.Łuczak 
6 IIIJ M.Frąckowiak I.Kaj 
7,8 Gr.IIID M.Frąckowiak wolna
9 Gr.IIIJ M.Frąckowiak wolna
1 IIIE J.Jankowiak wolna
2 IIIB J.Jankowiak K.Kasprzyk zamiast lek. 1
3 i 4 IID J.Jankowiak Lek. 3 Biblioteka (J.Skotarczak) 

Lek. 4 K.Czapla cała klasa zamiast lek. 9

7 IID A.Lehmann  Biblioteka (A.Drwęska)
5 Gr.IID P.Mulkowski E.Nowak-Polska cała klasa
6 Gr.IIE P.Mulkowski P.Dogondke cała klasa
1 i 2 Gr.IIIF M.Roszak wolna
3 Gr.IE M.Roszak Biblioteka (J.Skotarczak)
5 Gr.IIEC M.Roszak Kl. IIE J.Brygier

Kl. IIC K.Czapla

6 Gr.IIDE M.Roszak wolna
7 Gr.IA M.Roszak wolna