Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 26 maja 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 i 2 Gr.IIIDE H.Godlewska wolna
6 IIC A.Lehmann A.Kulak 
7 IC A.Lehmann wolna
2 i 3 Gr.IIE A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa
4 i 5 Gr.IIIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa
6 IC M.Statucka wolna
6 IIIB A.Chempińska Biblioteka A.Drwęska
       
       

Sala nr 27 i 28 są wyłączone z zajęć.

Sale zastępcze:

Za salę nr 27:

Lek. 2 –kl. ID  p. E.Nowak-Polska sala nr 2