Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 27 stycznia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3  Gr.IIE J.Czeterbok A.Owczarczak cała klasa
4 IIIC J.Czeterbok A.Czubanowska 
5 IVC J.Czeterbok A.Czubanowska 
6 Gr.ID J.Czeterbok R.Rymaniak cała klasa
1 i 2 IG A.Fijałkowska wolna
4 IIE A.Fijałkowska Biblioteka (A.Drwęska)
 5 IIE A.Fijałkowska A.Chempińska zamiast lek. 1
7 IE A.Fijałkowska wolna
8 IIIE A.Fijałkowska wolna
4 IVF A.Kubska wolna
7 IIIE A.Kubska wolna
3 IB A.Lehmann Biblioteka (M.Mroziewicz)
6 IIC A.Lehmann Biblioteka (A.Drwęska)
3 Gr.IIIC P.Snela  A.Kubska cała klasa
2 IIC A.Zdunek J.Skotarczak opieka zamiast lek. 9
3 IIC A.Zdunek P.Dogondke 
4 IA A.Zdunek M.Sokołowska-Nowak
5 IF A.Zdunek M.Sokołowska-Nowak 
6 Gr.IVF A.Zdunek wolna
6 i 7 Gr.IIAD N.Kleczewska wolna
8 i 9 Gr.IIIABD N.Kleczewska wolna