Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 4 listopada 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
2 i 3 Gr.IIE A.Owczarczak J.Czeterbok cała klasa
1 IIIC M.Sokołowska-Nowak wolna
2 IIB M.Sokołowska-Nowak wolna
3 IIA M.Sokołowska-Nowak Biblioteka (M.Mroziewicz)
5 IIIC M.Statucka A.Kubska
2 Gr.IC K.Wojciechowska ACzubanowska cała klasa
3 Gr.IVF K.Wojciechowska I.Wołowiec cała klasa
       
       
       

Olimpiada Języka Angielskiego –p. K.Wojciechowska, p. A.Owczarczak

Godz. 9.00-10.00

Sala nr 33 i 34

Numery sal zastępczych zostały wywieszone w gablocie na parterze.