Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 8 kwietnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
3 i 4 Gr.IIC M.Bukowy A.Kubska cała klasa
5 IIIH M.Bukowy P.Dogondke
5 Gr.IC A.Dembska E.Czerniachowska cała klasa
6 Gr.IAD A.DrwęskA Gr.Kl.IA – opieka ks.M.Kubiak

Gr.ID –opieka J.Skotarczak

7 Gr.IIB A.Drwęska Opieka ks.M.Kubiak
4 Gr.IE M.Frąckowiak P.Dogondke cała klasa
5 IB M.Frąckowiak A.Dembska (aula)
4 IIIA K.Grzesiak A.Chempińska (DZ)

 

5 IIA K.Grzesiak J.Żeleźna zamiast lek. 7
1 i 2 Gr.IIIJK A.Karczewska wolna
3 Gr.IC A.Karczewska wolna
5 Gr.IID P.Mulkowski E.Nowak-Polska  cała klasa
6 Gr.IIE P.Mulkowski P.Dogondke cała klasa
1 i 2 IIC M.Sokołowska-Nowak wolna
3 IIIB M.Sokołowska-Nowak A.Brzezińska
5 i 6 III i M.Sokołowska-Nowak Lek. 5 J.Łuczak

Lek. 6 J.Żeleźna zamiast lek. 8, lek.9 -wolna

3 i 4 Gr.IIIJ I.Wołowiec A.Czubanowska cała klasa
5 i 6 Gr.IIIF I.Wołowiec K.Wojciechowska cała klasa
       
       
       
       
       

 

GODZ. 11.00-12.00 (lek. 4 i 5) – sala nr 10        KONKURS HISTORYCZNY ONLINE

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych

Opiekun p. M.Frąckowiak, p.K.Grzesiak

Święto Szkoły –klasy I LO (lek. 4 i 5)

 Wprowadzenie wybitnego absolwenta do Galerii, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów

Godz. 10.50 klasy I wraz z nauczycielami przechodzą do auli. Uczniowie otrzymają znaczki LO. Obowiązuje strój galowy.

Po uroczystości lekcje zgodnie z planem.