Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 9 grudnia 2022 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 IIE A.Chempińska wolna
2 IIA A.Chempińska A.Kulak
3 IIIA A.Chempińska B.Kacprzak 
4 IIID A.Chempińska I.Wołowiec 
6 IIIB A.Chempińska A.Pelińska- Koprucka 
2 i 3 Gr.IIE J.Czeterbok  A.Owczarczak cała klasa
4 IIIC J.Czeterbok Biblioteka A.Drwęska
5 IVC J.Czeterbok J.Wołowiec 
6 Gr.ID J.Czeterbok R.Rymaniak cała klasa
2 Gr.IC A.Czubanowska K.Wojciechowska cała klasa
3 IC A.Czubanowska E.Zdziechowska 
6 Gr.IVD A.Czubanowska wolna
7 Gr.IIB A.Czubanowska R.Rymaniak cała klasa
2 IVC P.Dogondke wolna
4 IVB P.Dogondke R.Rymaniak 
5 IVE P.Dogondke wolna
6 IF P.Dogondke wolna
7 IB P.Dogondke wolna
4 IIE A.Fijałkowska J.Żeleźna 
5 IIE A.Fijałkowska R.Rymaniak 
7 IE A.Fijałkowska wolna
8 IIIE A.Fijałkowska wolna
2 i 3 Gr.IVBD A.Karczewska Gr.IVB –wolna

Gr.IVD – Biblioteka (A.Drwęska)

4 i 5 Gr.IBD A.Karczewska Gr.ID-cała klasa K.Czapla

Gr.IB -cała klasa M.Roszak

6 i 7 Gr.IIDE A.Karczewska wolna
8 i 9 Gr.IIIAB A.Karczewska wolna
3 Gr.IIID bib. M.Mroziewicz J.Łuczak 
1 Gr.IVC J.Skotarczak  wolna
3 Gr.IIID J.Skotarczak J.Łuczak cała klasa 
4 IVD J.Skotarczak Biblioteka (A.Drwęska)
5 Gr.IIIA J.Skotarczak A.Kubska cała klasa 
6 Gr.IA J.Skotarczak wolna
7 Gr.IF J.Skotarczak wolna
8 i 9 Gr.IIC J.Skotarczak wolna
1 IE K.Grzesiak wolna
2 IA K.Grzesiak T.Fijałkowski 
3 IA K.Grzesiak Biblioteka (ks.M.Kubiak) 
4 IIA K.Grzesiak A.Lehmann zamiast lek. 8, 13.12
5 IVD K.Grzesiak wolna
6 IIIC K.Grzesiak Biblioteka (A.Drwęska)